Navigácia

Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Iža na 2. polrok 2018

Vyvesené: 15. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť