Navigácia

Obsah

Späť

Doručenie zásielky verejnou vyhláškou - Beáta Magyaricsová, Tibor Hencz, Eva Hrabovská, Ildikó Kucharová, Amanda Csanády, Ing. Ladislav Komjáti, Irena Oršoliková, Erika Horváthová, Roman Hrala

Vyvesené: 11. 7. 2013

Dátum zvesenia: 19. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť