Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet obce 2023

Návrh záverečného účtu za rok 2023 Stiahnuté: 2x | 08.06.2024

Záverečný účet 2022

Návrh záverečného účtu za rok 2022 Stiahnuté: 52x | 13.06.2023

Záverečný účet Obce Iža za rok 2022 Stiahnuté: 62x | 05.09.2023

Záverečný účet obce 2021

Návrh záverečného účtu Obce Iža za rok 2021 Stiahnuté: 125x | 13.06.2022

Prílohy k ZÚ obce Iža za rok 2021 Stiahnuté: 87x | 13.06.2022

Záverečný účet obce 2020

Návrh záverečného účtu obce Iža za rok 2020 Stiahnuté: 155x | 14.06.2021

Záverečný účet obce 2018

Záverečný účet obce 2018-návrh Stiahnuté: 260x | 12.06.2019

Príloha k ZU 2018 Stiahnuté: 212x | 12.06.2019

Príloha k ZU 2018 Stiahnuté: 214x | 12.06.2019

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 288x | 30.09.2019

záverečný účet obce 2017

záverečný účet obce 2017- návrh Stiahnuté: 426x | 03.09.2018

príloha k ZU 2017 Stiahnuté: 266x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2016

záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 310x | 03.09.2018

príloha k ZU 2016 Stiahnuté: 266x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2015

záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 360x | 03.09.2018

priloha k ZU 2015 Stiahnuté: 279x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2014

záverečný účet obce 2014 Stiahnuté: 372x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2013

záverečný účet obce 2013 Stiahnuté: 409x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2012

záverečný účet obce 2012 Stiahnuté: 288x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2011

záverečný účet obce 2011 Stiahnuté: 309x | 03.09.2018

Stránka