Navigácia

Obsah

Žiadosti a formuláre

A panasztörvénnyel kapcsolatos dokumentumok

Centrálna evidencia sťažností Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Podávanie sťažností Stiahnuté: 5x | 03.09.2018

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 7x | 03.09.2018

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 7x | 03.09.2018

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 7x | 03.09.2018

Sťažnosť postúpenie Stiahnuté: 5x | 03.09.2018

Zápisnica o prešetrení žiadosti Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Anyakönyvek

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 10x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 7x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena Stiahnuté: 8x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena Stiahnuté: 7x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena (dieťa) Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Oznámenie o zmene poradí mien Stiahnuté: 5x | 03.09.2018

Potvrdenie o uzavretie manželstva Stiahnuté: 5x | 03.09.2018

Zápis o úmrtí Stiahnuté: 8x | 03.09.2018

Žadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 5x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 6x | 03.09.2018

Stránka