Navigácia

Obsah

Žiadosti a formuláre

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 124x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 112x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 115x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 114x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 119x | 13.12.2019

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 140x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 132x | 03.09.2018

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 113x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena Stiahnuté: 114x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena Stiahnuté: 124x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena (dieťa) Stiahnuté: 107x | 03.09.2018

Oznámenie o zmene poradí mien Stiahnuté: 108x | 03.09.2018

Potvrdenie o uzavretie manželstva Stiahnuté: 119x | 03.09.2018

Zápis o úmrtí Stiahnuté: 136x | 03.09.2018

Žadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 120x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 118x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 109x | 03.09.2018

Sprístupnenie informácie - dokumenty

č. 211/2000 Z.z. - Záznam o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 95x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 86x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 85x | 13.12.2019

Stránka