Navigácia

Obsah

Žiadosti a formuláre

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 109x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 98x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 101x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 100x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 103x | 13.12.2019

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 125x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 110x | 03.09.2018

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 99x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena Stiahnuté: 100x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena Stiahnuté: 109x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena (dieťa) Stiahnuté: 93x | 03.09.2018

Oznámenie o zmene poradí mien Stiahnuté: 95x | 03.09.2018

Potvrdenie o uzavretie manželstva Stiahnuté: 101x | 03.09.2018

Zápis o úmrtí Stiahnuté: 118x | 03.09.2018

Žadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 105x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 101x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 96x | 03.09.2018

Sprístupnenie informácie - dokumenty

č. 211/2000 Z.z. - Záznam o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 80x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 71x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 72x | 13.12.2019

Stránka