Navigácia

Obsah

Tlačivá

  • Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa: Stiahnuť

  • Poučenie k  vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa: Stiahnuť

  • Potvrdenie o podaní daňového priznania: Stiahnuť

  • Žiadosť o pridelnie nájomného bytu: Stiahnuť

  • Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu: Stiahnuť

  • Prihláška do Mládežníckeho klubu: Stiahnúť

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnúť

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnúť

  • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnúť