Navigácia

Obsah

Zápis do materskej školy

Typ: ostatné
Riaditeľka ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole Vám oznamuje, že zápis do miestnej materskej školy sa uskutoční
Od 29. 4. 2019 do 3. 5. 2019 v čase od 10,00 do 15,00 hod. v materskej škole v Iži.
V našej materskej škole môžete svoje deti zapísať do triedy s výchovným a vzdelávacím jazykom slovenským a výchovným a vzdelávacím jazykom maďarským. Pre Vaše deti ponúkame:
- Vzdelávanie a výchovu podľa Školského vzdelávacieho programu Nezábudka zameraného na ekologickú výchovu a výchovu v duchu regionálnych tradícií
- Celodennú individuálnu starostlivosť
- Profesionálne pedagogické a psychologické poradenstvo
- Logopedickú poradňu
- Prácu v krúžkoch jazykových, tanečnom, speváckom
- Cudzí jazyk pre deti predškolského veku
- Počas roka pripravujeme pre deti a rodičov podujatia ako Deň púšťania šarkanov, Deň jablka, Tekvičkové slávnosti, Adventné posedenie, návštevu divadelných predstavení, predplaveckú prípravu, Fašiangy, Deň matiek, Školu v prírode.
Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, od 1. Septembra 2019.
Tešíme sa na Vás.


Vytvorené: 25. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2019 14:11
Autor: Správca webmaster