Navigácia

Obsah

ZÁKAZ používania zábavnej pyrotechniky

Typ: ostatné
ZÁKAZ používania zábavnej pyrotechniky Upozorňujeme obyvateľov na dodržiavanie ustanovení zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, podľa ktorého možno zábavnú pyrotechniku používať len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Vyzývame obyvateľov na na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 53, ods. 3, možno zábavnú pyrotechniku používať len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V ostatné dni je používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov možné iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov

Výška možnej sankcie za priestupok proti tomuto nariadeniu je do 33 € v blokovom konaní a do 500 € v správnom konaní.


Vytvorené: 27. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2022 9:16
Autor: Správca webmaster