Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - rekonštrukcia plynovodov Iža - stred, ÚoÓ02418 - líniová stavba

Vyvesené: 16. 5. 2024

Dátum zvesenia: 1. 6. 2024

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť