Navigácia

Obsah

2024

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - rekapitulácia Stiahnuté: 28x | 11.12.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 -príjmy Stiahnuté: 24x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - výdavky Stiahnuté: 30x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - základná škola Stiahnuté: 21x | 28.11.2023

2023

Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Iža k 31.12.2022 Stiahnuté: 75x | 28.02.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - Rekapitulácia Stiahnuté: 66x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - príjmy Stiahnuté: 62x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdavky Stiahnuté: 71x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - základná škola Stiahnuté: 58x | 12.04.2023

2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - výdavky Stiahnuté: 166x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 -príjmy Stiahnuté: 131x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - rekapitulácia Stiahnuté: 129x | 14.02.2022

2021

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky Stiahnuté: 239x | 19.12.2023

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - príjmy Stiahnuté: 229x | 19.12.2023

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 120x | 19.12.2023

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 182x | 19.12.2023

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 257x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 314x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-rekapitulácia Stiahnuté: 238x | 12.12.2019

2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 292x | 13.02.2019

Stránka