Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 330x | 07.07.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 217x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 231x | 02.01.2024

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 200x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 280x | 02.01.2024

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 301x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu Stiahnuté: 69x | 05.09.2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 275x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu Stiahnuté: 717x | 22.01.2024

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 226x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 92x | 12.02.2024

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 228x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 405x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 356x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 316x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 378x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 371x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 192x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 393x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 432x | 03.09.2018

Stránka