Navigáció

Tartalom

Vissza

Parlamenti választások 2023

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra

2023. 9. 30-án, szombaton

7:00 órától 22:00 óráig kerül sor

 

Tájékoztató a választópolgár részére

I. A választások napja és időpontja
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II. Választói jog
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választói joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.

III. Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.
A választhatóság akadálya
- a szabadságvesztés büntetésének töltése,
- szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,
- cselekvőképesség megvonása.

IV. A választás módja
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat
- abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy
- bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha
- nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,
- a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, és a választások idejealatt annak területén kívül tartózkodik, és kérelem alapján bejegyezték a választók külön jegyzékébe.

V. Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választók jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe.
A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: itt

VI. Postai úton történő szavazás
Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.
A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: itt


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: itt


2023-as évi Parlamenti választásokhoz

választói igazolvány igényelhető

elektronikus úton is a:

obeciza@iza.sk

e-mail címen.

Izsán, 2023.08.07-én

Kifüggesztve: 14. 6. 2023

Levétel dátuma: 31. 10. 2023

Felelős: Správca webmaster

Vissza