Dnešný dátum: 17. 8. 2017

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva