Dnešný dátum: 19. 10. 2017

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva