Dnešný dátum: 29. 6. 2017

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva