Dnešný dátum: 17. 12. 2017

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva