Dnešný dátum: 21. 3. 2018

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva