Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa: Stiahnuť

Poučenie k  vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa: Stiahnuť

Potvrdenie o podaní daňového priznania: Stiahnuť

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu: Stiahnuť

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu: Stiahnuť