Dnešný dátum: 17. 12. 2017

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa: Stiahnuť

Poučenie k  vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa: Stiahnuť

Potvrdenie o podaní daňového priznania: Stiahnuť