Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Prezentácia básní Jozefa Gogolu st. - POZVÁNKA

Miestna organizácia CSEMADOK – u Vás s úctou p o z ý v a na predstavenie básní a životnej cesty Jozefa Gogolu st. v piatok dňa 3. marca 2017, o 17,00 hodine do Galérie Obecného domu. V prvej časti predstavenia budeme v básniach Jozefa Gogolu spomínať i na ťažké roky Deportácie. Každého srdečne očakávame!

Archív správ