Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti
 
Webové sídlo obce Iža www.iza.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (napr. Verejné vyhlášky, Zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.
 
Veľkosť textov
Veľkosť textov v navigácii a obsahu je definovaná v percentách (%) a je možné upraviť ju pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.
 
Štandardy
Štruktúra layoutu a obsahu je vytvorená podľa štandardu XHTML 1.1, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS2.1. Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača, pričom to neovplyvní prístupnosť web stránky.
 
Klávesové skratky
Pre navigačné prvky tohto webu sú použité nasledujúce klávesové skratky (tzv. accesskeys):
·         Alt + 0 - Domov
·         Alt + 1 - Kontakty
·         Alt + 2 - Prehlásenie o prístupnosti
·         Alt + 3 - Mapa stránok
Uvedené skratky sú platné pre internetový prehliadač Internet Explorer na operačnom systéme Windows, v iných prehliadačoch a operačných systémoch sa môžu klávesové skratky líšiť (napríklad pre prehliadač Mozilla Firefox(Windows):[Alt + Shift] + acceskey, (MAC OS X):[Ctrl] + acceskey, (Unix):[Ctrl + Shift] + acceskey, prehliadač Opera(Windows):[Shift + Esc] + acceskey, prehliadač Google Chrome(Windows):[Alt] + acceskey, (MAC OS X):[Ctrl] + acceskey, prehliadač Safari(MAC OS X):[Ctrl + Alt] + acceskey).
 
Kontakt na webmastera
Ak máte problém s prístupnosťou obsahu alebo s jeho používaním, kontaktujte nás na adrese: webmaster@iza.sk.