Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Park voľného času – Projekt PrieStory

Obec Iža získala finančné prostriedky na úpravu verejného priestranstva – záhrady zdravotného strediska. Konkrétnu podobu úpravy však treba navrhnúť pomocou obyvateľov obce, aby občania osobne prezentovali a ovplyvnili väčšiu kvalitu verejného priestoru. Na zvládnutie tejto úlohy potrebujeme riadiaci tím, ktorý vhodným spôsobom naplánuje postupy na dosiahnutie cieľa.

 

Park voľného času – Projekt PrieStory Park voľného času – Projekt PrieStory Park voľného času – Projekt PrieStory
Archív správ