Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Oznámenie o zápise projektu pozemkových úprav v k.ú. Iža

Oznámenie o zápise projektu pozemkových úprav v k.ú. Iža
Archív správ