Dnešný dátum: 20. 5. 2018

Oznámenie o zápise projektu pozemkových úprav v k.ú. Iža

Oznámenie o zápise projektu pozemkových úprav v k.ú. Iža
Archív správ