Dnešný dátum: 22. 7. 2018

Odvoz papiera od rodinných domov

Vážení občania! Oznamujeme obyvateľom, že Obec Iža zavedie odvoz papiera. Prvý odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 30. apríla 2018. Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier. Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a podobne. Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste. Žiadame Vás, aby ste v žiadnom prípade nepoužívali umelohmotné vrecia. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Archív správ