Dnešný dátum: 17. 12. 2017

Obecný úrad

Adresa: Ďatelinová 315, 946 39 Iža

Starosta obce:

Ing. István Domin

Tel/Fax: 035/ 7783375

email: domin@iza.sk

mobil: 0918 466 833

 

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30

Utorok ——-

Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok ——-

Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00


Prednosta úradu:

Ing. Tibor Dittel

Tel: 035/7783153

Fax: 035/7783375

Mobil: 0905954609

email: dittel_tibor@iza.sk


Pracovníci úradu:

Andrea Vargová – Samostatná referentka ekonomického úseku, matrikárka
Tel: 035/7783153, 0911357771
e-mail: vargova_andrea@iza.sk

 

Katarina Némethová – Samostatná referentka sociálnych vecí
Tel: 035/7783153, 0911357771
e-mail: nemethova@iza.sk

 

Ing. Marta Kiss  – Správca daní a poplatkov, pokladňa, podateľňa
Tel: 035/7783153
e-mail: kiss@iza.sk

Ing. Marta Szoboszlaiová  – hlavný kontrolór obce
Tel: 035/7783153

Eduard Řáda – THP –opravár, údržbár

Mobil.: 0905693721

 

Róbert Balogh - Obecná polícia

Mobil: 0911357770