Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Jesenný týždeň čistoty

22.10.2016 – 30.10.2016

Systém zberu odpadu:

Nadrozmerný komunálny odpad – kontajnery na konci ulice Ďatelinovej

Elektronický odpad – dvor Obecného domu

Zelený odpad - kompostáreň /počas celého roka/

Kuchynský odpad a použité jedlé oleje – dvor Obecného domu /počas celého roka/

Archív správ