Dnešný dátum: 22. 7. 2018

Jesenný týždeň čistoty 21.- 29.10.2017

 21.10.2017 – 29.10.2017

Systém zberu odpadu:

Nadrozmerný komunálny odpad – kontajnery na konci ulice Ďatelinovej

Elektronický odpad – dvor Obecného domu

Zelený odpad - kompostáreň /počas celého roka/

Kuchynský odpad a použité jedlé oleje – dvor Obecného domu /počas celého roka/

Archív správ