Dnešný dátum: 22. 7. 2018

Jarný týždeň čistoty - 2018

 07.04.2018 - 15.04.2018

Systém zberu odpadu:

Nadrozmerný komunálny odpad – kontajnery na konci ulice Ďatelinovej

Elektronický odpad – dvor Obecného domu

Zelený odpad - kompostáreň /počas celého roka/

Kuchynský odpad a použité jedlé oleje – dvor Obecného domu /počas celého roka/

 

Archív správ