Dnešný dátum: 21. 3. 2018

Čistiareň odpadových vôd

Vývoz odpadovej vody:

Németh Zoltán

Tel: 0905 988 005