Dnešný dátum: 17. 12. 2017

Čistiareň odpadových vôd

Vývoz odpadovej vody:

Németh Zoltán

Tel: 0905 988 005