Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Čistiareň odpadových vôd

Vývoz odpadovej vody:

Zsolt Bóna

Tel: 0907 626 624