Dnešný dátum: 22. 7. 2018

Dotazník – prieskum názorov obyvateľov obce Iža

Vážená dáma / Vážený pán,

V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Iža na obdobie 2015-2020, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov.

Tento dotazník do značnej miery môže napomôcť ku konkrétnym návrhom pri plánovaní a následnej realizácii aktivít do budúcnosti. Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Iža formou tohto dotazníka.

Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, pretože Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie rozvojovej stratégie obce.

Dotazník je anonymný.

Ďakujeme za Váš názor a za Váš čas! 

Dotazník:https://docs.google.com/forms/d/1-Q7LAJxUR95Jjw7QJOw9mE8SB6AhSV-r09UkRQe_12k/viewform

Archív správ